Skillnaden i lön mellan män och kvinnor minskade även år 2016. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12,0 procent år 2016. Tidigare år har den varit: 2015 12,5% 2014 13,2% 2013 13,4% 2012 13,9% 2011 14,1% Bra att det gått åt rätt håll många år i rad. Men det är fortfarande 12% lägre…

Läs mer